Menu

Motyw wody w pejzażu Jury Krakowsko – Częstochowskiej
15/03 – 14/04/2019
Sala Śląska
wernisaż 14/03/2019, godz. 18.00

Organizatorem pleneru jest Okręg Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków. Działanie wspiera finansowo Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Współorganizatorem wystawy poplenerowej jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Plener odbył się w Złotym Potoku w pierwszych dniach września 2018 roku. Uczestniczyło w nim 20 artystów: Aleksandra Banek, Krzysztof Cechowicz, Elżbieta Chodorowska, Urszula Chodorowska, Barbara Chowańska – Najwer, Danuta Drzewiecka, Ilona Cieślak, Joanna Garasińska, Małgorzata Gorzecka, Jarosław Katus, Ewa Kawecka, Jarosław Kawecki, Aleksandra Kowalska, Roma Krysiak, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki, Jolata Madej, Anna Tarczyńska, Czesław Tarczyński, Barbara Szyc (komisarz pleneru).

Wiodącym tematem 44. Jurajskiej Jesieni jest motyw wody w pejzażu. Inspiracją dla artystów były wywierzyska Wiercicy, złotopotockie stawy, zabytkowy zespół pałacowy wraz otaczającym go parkiem, stara pstrągarnia, rezerwat Parkowe.

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter