Menu

SACRUM / PROFANUM
performance, grafika, akcja
14 – 16 listopada 2013
Plac Biegańskiego, III Aleja, teren wokół MGS, sala MGS 

Triennale Sztuk Sacrum obecne jest w programie Galerii i w życiu kulturalnym miasta od ponad dwudziestu dwóch lat. Historia Triennale sięga 1991 r. i obfituje w rozmaite wydarzenia wielkiej wagi: wystawy prac wybitnych twórców polskich, sypanie mandali przez mnichów tybetańskich, rozliczne akcje plastyczne, koncerty (w tym metalowego zespołu Hunter), spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, spotkania naukowców z artystami a nawet realizację filmu dokumentalnego. Ostatnia edycja – 7.TSS Dom - droga istnienia przewyższyła rozmachem wszystkie poprzednie – podczas półrocznych prezentacji kolejnych wystaw Triennale przedstawiono publiczności kilkaset dzieł różnych dziedzin sztuki, odbyły się konferencje i warsztaty, powstał film.

Ósma edycja Triennale odbyła się krótko, ale dobitnie. Było to Triennale akcji, uczestnictwa, zaproszenia do działania. Zmiana formuły nie oznaczało odejścia od istoty rzeczy. Nadal głównym założeniem było podejmowanie, poprzez prezentację różnych form sztuki, najbardziej istotnych pytań dotyczących sytuacji człowieka  w świecie. Tym razem chodziło o wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest sacrum, jaki rodzaj doświadczeń zawiera ta kategoria, co powoduje, że tę różnorodność można objąć jednym pojęciem. Miały się do tego przyczynić działania artystów i głos samych mieszkańców, do których skierowana była ankieta społeczna. W mieście, gdzie hasło sacrum budzi najbardziej pobieżne skojarzenia i kieruje myśli na utarty tor – uzasadniamy wyraźny związek tego pojęcia z doświadczeniem współczesnym, a tym samym szukamy auto definicji dla naszej imprezy artystycznej.

Wszystkie edycje Triennale miały wyraźne, mocne hasła programowe, określające zakres podejmowanych problemów, m.in.: Człowiek – wiara - sztuka (1997), Muzeum wyobraźni (2000), Sztuka wobec zła (2006), Dom – droga istnienia (2009/10). Tak było i tym razem, ale ujawnienie hasła SACRUM /  PROFANUM było częścią działań artystycznych i nastąpiło w trakcie Triennale. 

PROGRAM:

14 – 16 listopada
II i III Aleja, Plac Biegańskiego

Wystawa  multiplikowanych prac graficznych Justyny Rybak
Banery i plakaty z grafiką  i hasłem wiodącym Triennale: prowokacyjnym, zmuszającym do myślenia. Plakat jako autonomiczne dzieło artystyczne, a jednocześnie działanie „spinające” pozostałe wydarzenia w jednorodną całość. Plakaty rozmieszczone na dużych stelażach (Pl. Biegańskiego) oraz na stojakach i koziołkach w środkowym pasażu III Alei, jako szpaler nie tylko wyznaczały drogę do głównych wydarzeń wokół Galerii, ale także stanowiły jednolitą wystawę „trzech dzieł”.  

14 listopada, godz. 18.00
Sala Miejskiej Galerii Sztuki

Arti Grabowski, 3,2,1
performance
Każde działanie w tym performance jest precyzyjnie kreowane. To badanie możliwości medium, jakim jest performance, pozwala zrozumieć jego siłę oddziaływania.Za pomocą języka ciała Grabowski tworzy ramy, w których iluzyjna przestrzeń spektaklu  otrzymuje znamiona autentycznego doświadczenia. 

14 listopada, godz. 19.00
Teren przed Miejską Galerią Sztuki

Anka Fugazi Biernacka, Związki organiczne
performance
Wykorzystując w działaniu naturalne związki organiczne, występujące w przyrodzie, takie jak ziemia czy woda i próbując je połączyć, performerka zadaje pytanie o nieustanne i nieuniknione, codzienne spotykanie się, mieszanie: elementów, rzeczy, teorii, myśli, poglądów, pragnień, dążeń, sensów i znaczeń w każdej otaczającej nas i wpływającej na nas sytuacji. Nieprzerwany kontakt – bez niego nie ma życia. 

15 listopada, godz. 18.00
Plac Biegańskiego, III Aleja NMP, teren MGS

Happening Andrzeja Szarek Rzeka
Zainicjowała go projekcja filmu na dużym ekranie – film przedstawiał rwącą wodę, a prawdziwa woda – kierowana na ekran – spływała zeń strumieniami do stojących pod ekranem mis blaszanych. Ten gest oczyszczenia został wzmocniony przez działanie ognia – w misach zapłonął ogień. Postaci odziane na biało ustawiły się w orszak i razem z publicznością postepowały ku siedzibie galerii (a tym samym – w kierunku klasztoru jasnogórskiego) ciągnąc ze sobą płonące misy, w których stopniowo wygasał ogień, a u celu spiętrzyły się w jeden stos. Widowisko zakończyło się pod galerią pokazem pirotechnicznym. 

16 listopada, godz. 20.00
Teren przed MGS

 

Autoportret rytualny w 33 etiudach na 33 czarne parasole, 33 czarne kapelusze i jednego białego gołębia – performance Mariana Panka
Wykreowany w działaniu autoportret rytualny wywołuje napięcie pomiędzy statycznością powtarzalności rytuału a zmiennością dziania się. Wywołuje w ten sposób refleksję nad zasadnością i sztucznością opozycji porządek i chaos, jednostka i grupa, subiektywność i obiektywność, natura i kultura, sacrum i profanum. 

oraz 

Gra terenowa (live action role-playing) - drugi dzień Triennale
gra zorganizowana przez naukowe koło studentów AJD, która w wydarzeniu o charakterze ludycznym pokaże jeden z wymiarów swoistego doświadczenia sakralnego w ramach kultury popularnej. 

Badania uliczne – ankieta

(przygotowanie i przeprowadzenie- tydzień przed; ekspozycja przez trzy dni)
Zaproszeni do współpracy studenci AJD – członkowie Koła Naukowego Kultura-Nauka opracują i przeprowadzą na ulicach miasta ankietę badającą myślenie stereotypowe związane z pojęciem „sacrum”, które z jednej strony sprowadzane jest do jednej, ściśle określonej religii, z drugiej zaś, przedstawiane jest jako, szczególnie wśród osób niechętnych dominacji religijnej w różnych sferach życia, związane z pejoratywnie pojmowanym „parafializmem”. Najciekawsze wypowiedzi z ankiet, przekształcone w przewrotne hasła.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter