Menu

12/11/2016 - 29/01/2017

10/11/2016, godz. 17.00
uroczyste otwarcie 

Od 10 listopada 2016 do 29 stycznia 2017 w Miejskiej  Galerii Sztuki w Częstochowie trwało kolejne Triennale Sztuki Sarcum, wydarzenie, które podejmuje, poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin sztuki najbardziej istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka  w świecie i jego odniesień do rzeczywistości. Triennale było zawsze przeglądem  najciekawszych i najważniejszych zjawisk w sztukach plastycznych w Polsce, odwołujących się do sacrum. To odwołanie jednak rozumiane jest szeroko, obok dzieł w sposób oczywisty dających się określić jako sakralne,  na wystawach Triennale prezentowane są również takie, które, poprzez ikonografię powszechnie uznawaną za świecką,  przekazywały  treści metafizyczne. Stąd wynikają czasami  poważne problemy, przed którym staje organizator, komisarz wystaw, konkursów mających „sacrum” w tytule. Dlatego z każdą edycją hasła programowe Triennale zyskują wymiar coraz bardziej uniwersalny i odwołują się do doświadczenia człowieka współczesnego.

Tematem wystawy 9. Triennale Sztuki Sacrum jest  Wspólnota, współczucie, współczułość,. Główny problem wystawy stanowi pytanie o możliwość wypowiedzenia
w języku artystycznym sytuacji egzystencjalnych właściwie języka pozbawionych – rzeczywistości braku/rozpadu/bólu. Dzieła są tutaj ekspresją współodczuwania z Innymi lub z własną „niemożliwością”.  Ekspozycja jest konstruowana na dwóch planach : jednostkowym i wspólnotowym. Wątek jednostkowy podejmuje pytanie o ból i miłosierdzie, mówi
o strefie samotności, utracie języka – głosu, o rozpadzie komunikacji. Współczucie jest próbą przywracania „głosu”. Na planie wspólnotowym wydobyte zostaną, z jednej strony  paradygmatyczne figury ikonograficzne wiążące się z głównym tematem, takie, między innymi,  jak: Samarytanin, Pieta, Wieża Babel,  Wygnanie z Raju, Uchodźctwo. Z drugiej zaś strony, w tej części ekspozycji zaprezentowane zostaną dzieła będące ekspresją gestów budujących wspólnotę, a tym samym odnawiających, odbudowujących w pewien sposób świat. Jednym z wątków wystawy pozostaje motyw splatających się dłoni, najbardziej symbolicznie ujmujący wszystkie pozostałe jej wykładnie. Motyw ten – w postaci cytatu z dzieła rzeźbiarskiego Krzysztofa Bednarskiego (rzeźba nagrobna Krzysztofa Kieślowskiego) pojawia się na plakacie do wystawy.

Temat wystawy pokazano w wielu artystycznych ujęciach i głosach. Znajdą się tu dzieła wielu znakomitych artystów różnych dziedzin i pokoleń, ponad sto dzieł – malarskich, multimedialnych, fotograficznych, rzeźbiarskich - zgromadzonych na wystawie pochodzi z pracowni artystów oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Poniżej - fotografie z wystawy, fot. Łukasz Kolewiński 

AUTORZY WYSTAWY

Magdalena ABAKANOWICZ, Paweł ALTHAMER, Elżbieta AREND-SOBOCKA,  Bogna BECKER, Grzegorz BEDNARSKI, Krzysztof M. BEDNARSKI, Miłosz BENEDYKTOWICZ, Kiejstut BEREŹNICKI, Maciej BIENIASZ, Beata BIGAJ, Anna BODNAR, Tadeusz BORUTA, Olga BOZNAŃSKA, Adam BRINCKEN, Krzysztof BUCKI, Dawid CZYCZ, Edward DWURNIK, Julian FAŁAT, Krzysztof GIERAŁTOWSKI, Zbylut GRZYWACZ, Zbigniew Stanisław KAMIEŃSKI, Artur KAPTURSKI, Paulina KARA, Ewa KIERSKA, Janusz Oskar KNOROWSKI, Marian KOŁODZIEJ, Anna KONIK, Łukasz KOROLKIEWICZ, Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA, Wiesław KRUCZKOWSKI, Jan LEBENSTEIN, Dominik LEJMAN, Józef ŁUKOMSKI, Honorta MARTIN, Aldona MICKIEWICZ, Jarosław MODZELEWSKI, Kinga NOWAK, Andrzej OKIŃCZYC, Franciszek ORŁOWSKI, Erna ROSENSTEIN, Jacek SEMPOLIŃSKI, Ahlam SHIBLI,  Mirosław SIKORSKI, Elżbieta SIWIK, Barbara SKĄPSKA, Leszek SOBOCKI, Aleksander SOCHACZEWSKI, Jonasz STERN, Andrzej SZAREK, Joanna TRZCIŃSKA, Jacek WALTOŚ,
Joanna ŻAMOJDO

RADA PROGRAMOWA:

prof. Janusz BARAŃSKI - Uniwersytet Jagielloński, dr Zbigniew BENEDYKTOWICZ - Instytut Sztuki PAN, prof. Renata ROGOZIŃSKA - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. Jacek WALTOŚ, dr Barbara MAJOR - MIejska GAleria Sztuki w Częstochowie, Joanna MATYJA - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Anna Paleczek-Szumlas - dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

KURATORZY WYSTAWY: Barbara MAJOR, Joanna MATYJA

ARANŻACJA: Marian PANEK, Barbara MAJOR, Bogna BECKER, Krzysztof M.Bednarski, Anna KONIK, Dominik LEJMAN, Franciszek ORŁOWSKI, Joanna ŻAMOJDO

ŹRÓDŁA DZIEŁ Z WYSTAWY:

artyści, kolekcjonerzy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Mueum Narodowe w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w RAdomiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Warszawy, Galeria Fundacji Foksal, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Galeria Sztuki Rote Haus w Meersburgu, Powiat Bodeński w Niemczech.

 

  prezydent

patronat Decennium.pngarteon_logo_male.jpg      tvp kultura.png       logo format 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter