Menu

Akcja artystyczna Setis Group
III Aleja NMP 64/ Plac przed Galerią.

 Artystyczny projekt interaktywny przygotowany w ramach akcji Aleje tu się dzieje przez nieformalną grupą Setis Group zrzeszającą absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego. Projekt obejmuje działania artystów - tworzenie na oczach widzów artystycznego znaku tłumaczącego znaczenie słowa galeria, zaproszenie do interakcji adresowane do przypadkowych przechodniów, obserwatorów, mieszkańców miasta oraz filmową dokumentację akcji i wywiadów z widzami pytanymi o ich rozumienie słowa GALERIA.

 Jak deklarują młodzi artyści:  „Naszą ideą jest powrót człowieka do przeżywania, odbioru sztuki w życiu codziennym i pohamowanie powszechnego zjawiska istnienia mas. Dając możliwość poszukiwania własnej tożsamości i odnajdywania poczucia wartości przez doznania estetyczne chcemy zwrócić uwagę na słowo GALERIA i obudzić u ludzi zainteresowanie i szacunek dla sztuki. Słowo GALERIA winno być rozumiane jako dom wolności i wypowiedzi artystycznej w różnych odmianach formy i estetyki. Słowa: GALERIA i SZTUKA nie mogą stać się oksymoronem.” 

 Akcja zrealizowana zostanie w czterech częściach:
27/05/2018, niedziela, godz. 15.00 - 18.00
Podczas pierwszego spotkania  Setis Group wykona na oczach widzów gigantyczny pędzel jako symbol akcji i jednocześnie główny element późniejszej instalacji, która na koniec projektu umieszczona zostanie na fasadzie budynku MGS.

3/06/2018, niedziela godz. 15:00-18:00
Malowanie z interakcją widzów 20 metrowego płótna w kolorze czerwieni -kolor krzyku, życia zwracający na siebie uwagę, nie występujący w kolorystyce reszty zabudowań wokół galerii przez co widoczny zastosowując nazwę projektu (Czym GALERIA?)

10/06/2018, niedziela, godz. 15:00-18:00
Interakcja z mieszkańcami Częstochowy , odciskanie dłoni na płótnie, udokumentowanie filmowo/fotograficznie działania performatywnego z późniejszą ekspozycją otrzymanych efektów sztuki cyfrowej.

17/06/2018, niedziela, godz. 15:00-18:00
Finalne połączenie wszystkich powstałych elementów, montaż instalacji wraz z ekspozycją dokumentacji przebiegu akcji w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter