Menu

Triennale Malarstwa

I Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy
11 grudnia 2004 - 16 stycznia 2005

      W pierwszym roku nowego tysiąclecia Miejska Galeria Sztuki Częstochowie zorganizowała Konkurs na Obraz dla Młodych malarzy im. Mariana Michalika, wg pomysłu Piotra Głowackiego. Intencją organizatorów było wyłonienie najlepszych prac malarskich młodych malarzy polskich, w przekonaniu, że tradycyjna dyscyplina artystyczna, jaką jest malarstwo, warta jest wspierania i promowania w czasach ekspansji nowych metod twórczych. Konkurs miał również zwracać uwagę publiczności na nowe jakości w zakresie warsztatu i istotny intelektualnie potencjał malarstwa. Od początku założeniem imprezy była jej cykliczność (triennale) i wielowymiarowość, mimo, że w pierwszej edycji nie udało się zorganizować obok wystawy laureatów także spotkań dyskusyjnych artystów, krytyków i odbiorców.

      Konkurs pod patronatem Ministerstwa Kultury oraz Prezydenta Miasta Częstochowy ogłoszony został wiosną 2001 roku, nadesłano 111 prac 56 artystów, wystawa pokonkursowa (złożona z 102 prac 50 autorów) trwała od 12 grudnia 2001 do 3 lutego 2002 r.

Jury w składzie:
Grzegorz Pabel – Przewodniczący
Czesław Tarczyński
Włodzimierz Karankiewicz
Roman Lonty
Tomasz Sętowski
Piotr Głowacki
na obradach w dniu 4 grudnia 2001 roku przyznało nagrody wyróżnienia:

Nagrodę Ministra Kultury – Grażynie Smalej za obraz Wóz ze słońcem
Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy – Arkadiuszowi Zającowi
za obraz Płomień w jej szarym ogrodzie
Nagrodę Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Cz-wie – Elżbiecie Kapuście za obraz Pejzaż 3

I wyróżnienie – Agnieszce Kwapisz za obraz Z podroży 2
II wyróżnienie – Monice Kaźmierczak za obraz Pejzaż z obłokami
III wyróżnienie – Przemysławowi Kossakowskiemu za obraz Vlad melancholijny


Grażyna Smalej, Wóz ze słońcem, 2001, olej, płótno, 120 x 135 cm

Grażyna Smalej, Wóz ze słońcem, 2001, olej, płótno, 120 x 135 cm

Monika Kaźmierczak, Pejzaż z obłokami, 2001, olej, płótno, 33,5 x 24 cm

 

Monika Kaźmierczak, Pejzaż z obłokami, 2001, olej, płótno, 33,5 x 24 cm

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter