Menu

Triennale Malarstwa

II Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy
11 grudnia 2004 - 16 stycznia 2005

     Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy, organizowany przez MGS, ma na celu docenianie i promowanie tradycyjnej dyscypliny artystycznej, jaką jest malarstwo, w czasach dominacji nowych środków wyrazu. Patronem konkursu uczyniliśmy Mariana Michalika, przedwcześnie zmarłego artystę częstochowianina, który uprawiał malarstwo sztalugowe tworząc tajemnicze światy budowane ze zwykłych, codziennych przedmiotów. Patron dobrany został z myślą o miejscu organizacji wystawy, wiele w nim znaczył i wspierał młodszych kolegów, jest także pierwszym z częstochowskiego środowiska malarzem, który zrobił szerszą karierę artystyczną. Walory warsztatowe jego dzieła mają wyznaczać kierunek obrony najlepszych wartości w malarstwie.

     Konkurs, ogłoszony po raz pierwszy w 2001 roku, przyniósł pozytywny efekt w postaci wielu dobrych, ciekawych prac malarzy młodego pokolenia. Jego laureaci - Grażyna Smalej, Elżbieta Kapusta, Arkadiusz Zając - biorą aktywny udział w życiu kulturalnym, są zauważani, pozytywnie recenzowani.

     Konkurs miał charakter otwarty. Organizatorzy zastosowali ograniczenia wiekowe, do 35 lat. Istotnym warunkiem było także wykształcenie akademickie lub innej wyższej szkoły na kierunku plastycznym. Zgłoszone prace nie mogły być namalowane przed 2001 rokiem. Pod ocenę przyjmowano obrazy wykonane dowolną techniką malarską na dowolnym podobraziu. Wstępna kwalifikacja prac odbyła się na podstawie zdjęć barwnych. Spośród 763 nadesłanych prac komisja kwalifikacyjna wyłoniła 170 obrazów 69 autorów. W dniu 28 września 2004 r. Jury pod przewodnictwem prof. Adama Brinckena z krakowskiej ASP, oceniło oryginalne prace nadesłane przez autorów. Jury przyznało następujące nagrody:

     Grand Prix Nagroda Ministra Kultury dla Wojciecha Kubiaka za obraz "Trzej młodzi koledzy", 2003/2004, olej, płótno, 195 x 195 cm

     Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla Łukasza Huculaka za "Martwą naturą z zielonym tłem", 2004, olej, płótno, 100 x 200 cm

     Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie dla Jarosława Lewery za pracę "Pojemnik po oleju", olej, płótno, 100 x 80 cm

     Nagrodę rzeczową Fundacji Malarstwa Polskiego i Firmy Talens Polska w Lesku przyznano Bartoszowi Nalepie za obraz "Gimnastyk", 2003, akryl, olej, karton, 100 x 70 cm

Laureaci wyróżnień honorowych:

     Miłosz Pobiedziński "Krucyfiks (niebieski)", 2004, akryl, płótno, 160 × 130 cm

     Maciej Poniedziałek, bez tytułu, 2004, akryl, płótno, 140 x 150 cm

     Wojciech Rokosz, bez tytułu, 2003, olej, płótno, 200 x 148 cm

     Jacek Sztuka "Podróżni III", olej, płótno, 100 x 80 cm

     Na wystawie pokonkursowej zostało pokazanych 158 prac 67 autorów. W dniu wernisażu
11 grudnia 2004 roku odbyło się konwersatorium pt. Kondycja młodego malarstwa z udziałem
prof. Grzegorza Dziamskiego z poznańskiej ASP, publicysty Krzysztofa Stanisławskiego,
prof. Grzegorza Banaszkiewicza, Adama Brinckena, Romana Lontego, Mirosława Ratajczaka, Andrzeja Saja oraz młodych artystów - uczestników konkursu.
     Wystawę II Konkursu w listopadzie 2005 roku pokaże Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

 

Maciej Poniedziałek, bez tytułu, akryl, płótno, 2004, 151 x 153 cm

 Maciej Poniedziałek, bez tytułu, akryl, płótno, 2004, 151 x 153 cm

 

Wojciech Rokosz, bez tytułu, olej na płótnie, 2003, 200 x 137 cm

Wojciech Rokosz, bez tytułu, olej na płótnie, 2003, 200 x 137 cm

 

Wojciech Kubiak, Trzej młodzi koledzy, olej na płótnie, 2003/04, 195 x 195 cm

 Wojciech Kubiak, Trzej młodzi koledzy, olej na płótnie, 2003/04, 195 x 195 cm

 

Barbara Chorążek, Rower mojego dziadka, z cyklu: Podróże rowerowe, technika mieszana,      2002r., 151 x 153 cm

Barbara Chorążek, Rower mojego dziadka, z cyklu: Podróże rowerowe, technika mieszana,
     2002r., 151 x 153 cm

 

 

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter