Menu

Jacek Sztuka. Życie w obrazach
Katalog wystawy

Wydrzenie we współpracy z @Politechniką Częstochowską.

Katalog retrospektywnej wystawy Jacka Sztuki prezentujący bogaty wybór twórczości artysty, ujęty w cykle. Istotną częścią publikacji jest opracowane przez Autora Kalendarium subiektywne, zawiierające fakty z życia wraz z komentarzem.

Teksty:
Barbara Major
Anna Paleczek-Szumlas
Jacek Sztuka

Redakcja: Jacek Sztuka
Projekt graficzny: Agnieszka Forkasiewicz
Wydawca: Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, 2021

275 x 210 mm, oprawa miękka, 172 strony, reprodukcje barwne

Cena:  50,- zł

ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ
Informacje – tel. (34) 324 55 81
Katalog sprzedaje kasa MGS.
Zamówienia na wysyłkę publikacji przyjmujemy mailowo na adres: kasa@galeria.czest.pl
Przesyłki realizowane są po wpłynięciu na konto galerii: Bank CitiHandlowy  50 1030 1104 0000 0000 9324 5000 zapłaty za zamówione książki, powiększonej o koszt przesyłki pocztowej w zryczałtowanej kwocie 16,- zł (za przesyłkę o wadze do 5 kg).

Wystawiamy faktury VAT.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter