Menu

Międzynarodowy Salon

Martwa Natura w Fotografii

22 października - 27 listopada 2005
Sala Śląska;

Wystawa fotograficzna - efekt otwartego konkursu, którego tematem były motywy martwej natury przedstawione w formie klasycznej lub przetworzonej cyfrowo. Oryginalność imprezy polega na obrazowaniu martwej natury, tematu zwyczajowo związanego z inną dziedziną sztuki - malarstwem. Wybór tematu czyni Salon, co warte podkreślenia, jedyną tego typu specjalistyczną wystawą fotografii w kraju i na świecie. Na wystawę wybrano blisko 150 fotografii z kilkuset nadesłanych na konkurs, w tym 20 prac laureatów nagród wyróżnień. Salon Martwa natura w fotografii popularyzuje fotografię artystyczną, organizowany jest w ramach II Częstochowskich Spotkań z Fotografią. Komisarzem Salonu jest częstochowski artysta fotografik Janusz Mielczarek. Wystawie towarzyszy katalog.

Laureaci:
Nagroda Prezydenta Miasta Cz-wy - Marta Gromadzka z Rzeszowa za zestaw prac pt."Ratunku"
I nagroda - Romuald Cichos z Lublińca za pracę z cyklu "Naczynia 1,2"
Złoty Medal Fotoklubu RP - Leonid Goldin z Izraela za prace "I'm feeling blue"; i "Grapes"
II nagroda - Andrzej "Graba" Grabowiecki ze Szczecina za zestaw "Inspiracje"
Srebrny Medal Fotoklubu RP - Josef Bruhis z Izraela za pracę "Still-Life-1"
III nagroda - Jacek Szczerbaniewicz z Jeleniej Góry za cykl "Ewolucja kształtu"
Brązowy Medal Fotoklubu RP - Maggie Smith za prace "Egg swirl"

Wyróżnienia:
Katarzyna Dędek z Częstochowy za zestaw "Rozmowa z Michalikiem"
Małgorzata Kozakowska z Częstochowy za pracę "Hortensja"
Jan Witek z Zabierzowa za prace "Szkło 1,2"

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter