Menu

        Pomysł zorganizowania imprezy targowej poświęconej książce narodził się podczas rozmowy Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Czesława Tarczyńskiego i redaktor naczelnej „Gazety Częstochowskiej” p. Urszuli Giżyńskiej. Zaproszenie do organizacji imprezy przyjęła również Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego. Dążeniem organizatorów było zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich tych, dla których obcowanie ze słowem drukowanym jest codziennością – wydawców, drukarzy, księgarzy, bibliotekarzy i przede wszystkim – pisarzy i czytelników. Częstochowskie Dni Książki – poprzez swój program wystawienniczy, a także bogaty program imprez dodatkowych miały być świętem słowa drukowanego, próbą umownego pokazania wszystkich kolejnych etapów pracy nad książką od artystycznego, twórczego przez etap techniczny, aż po bezpośredni kontakt czytelnika z książką.        

       Pierwsze Częstochowskie Dni Książki odbyły się w dniach 14 – 15 czerwca 2003 r. Czy udało nam się zrealizować wszystkie założenia imprezy - pozostawiamy do oceny uczestnikom i zwiedzającym. Mamy nadzieję, że stworzyliśmy imprezę różnorodną, ciekawą, dostępną dla mieszkańców (wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny).        

      Ofertę wydawniczą oglądać można było na stoiskach przygotowanych przez wystawców tj. wydawnictwa akademickie (WSP, Politechniki, Akademii Polonijnej, Wyższej Szkoły Zarządzania), wydawnictwo i księgarnie Domu Książki, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Drukarnię „Garmond”, Firmę „Udziałowiec” oraz Związek Gmin Jurajskich. Miejskie instytucje kulturalne zaprezentowały swoje publikacje na wspólnym stoisku. Częstochowskie Dni Książki były również okazją do bezpośrednich kontaktów z pisarzami częstochowskimi i wywodzącymi się z Częstochowy; przez dwa dni odbywały się spotkania i rozmowy pisarzy z czytelnikami pod hasłem „Kawiarnia literacka zaprasza”. Gośćmi kawiarni byli m. in. pani Ludmiła Marjańska, Andrzej Kalinin, Tadeusz Szyma, Tadeusz Gierymski, poeci młodego pokolenia. Spotkania prowadzili dziennikarze. Obok propozycji wystawienniczych i spotkań literackich Częstochowskie Dni Książki miały atrakcyjny program imprez towarzyszących, o charakterze rozrywkowo – edukacyjnym, np. pokazy czerpania papieru przygotowane przez Czerpalnię Papieru Atr-Papier z Gliwic, pokazy grafiki komputerowej (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych), recital poezji śpiewanej Agaty Ślazyk, spektakl zespołu dziecięcego z Gimnazjum nr 5, głośne czytanie dzieciom przez osoby znane w Częstochowie, loterię fantową i in.
        
       Częstochowskie Dni Książki są również przykładem dobrej współpracy między instytucjami kulturalnymi naszego miasta oraz nowym, wspólnym doświadczeniem organizacyjnym, które zaowocuje w kolejnej edycji. Wszystko, co można zrobić lepiej – postaramy się tak przygotować. Tegoroczna edycja Częstochowskich Dni Książki została zrealizowana dzięki środkom finansowym przekazanym przez Urząd Miasta Częstochowy. Mamy nadzieję, że pierwsze Częstochowskie Dni Książki stały się początkiem nowej tradycji, a spotkania z książką w MGS na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez kulturalnych Częstochowy.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter