Menu

 


22/11/ 2019 - 5/01/2020
Sala Gobelinowa
werisaż 21/11/2019, godz. 18.00

Wystawa przygotowana przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie wg koncepcji dr Jakuba Jakubowskiego.
Kuratorzy wystawy: dr Jakub Jakubowski, dr Adam Rokowski, mgr Artur Wawrzkiewicz

Wystawa pt. Sens jest w swoim założeniu połączeniem kilku wątków oraz sposobów myślenia o dziele plastycznym oraz procesie twórczym.

- Wystawa Edukacja to prezentacja prac dyplomowych realizowanych w ramach kształcenia na kierunku Malarstwo w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

- Wystawa Nauka to pokaz wybranych prac Marian Jarzemskiego wieloletniego pracownika Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wystawa będzie przekrojowym spojrzeniem na twórczość artysty i pedagoga.

- Wystawa Sztuka to problemowa ekspozycja poruszająca się wokół zagadnienia rysunku i malarstwa.
Tytuł wystawy Terror malarstwa czy dyktatura rysunku", pomimo tego, że kluczowe słowa terror i dyktatura najczęściej rozumiane są pejoratywnie, ma zmienić ich „optykę” w kontekście kolejnych słów kluczy-Malarstwo i Rysunek, które spojone wielowiekowym „węzłem małżeńskim” mają oddać to, co pozytywne im plus. Jednocześnie wystawa ma prowokować do refleksji na temat tego, czym lub kim jest rysunek w malarstwie oraz jego kognitywnym udziale w kreacji oraz percepcji dzieł osadzonych w sztukach plastycznych. trzy pokazy prezentowane w murach Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie tworzą tytułowy SENS, który jest konieczny i staje się kluczowym pragnieniem szeroko rozumianej intencji twórców wystawy, że sztuka ma sens, że edukacja artystyczna ma sens i nauka ma sens, a dwie ścieżki i dwa filary sztuki, jako takiej rysunek i malarstwo są zespolone ze sobą nie tylko w warstwie warsztatu i technologii, ale w sferze duchowości, a język malarski –rysunkowy, jako ślad i znak są być może najbliższe temu, co człowiek może powiedzieć o sobie, jako istocie we wszechświecie.

Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską ideę Uniwersytet Sztuki/Sztuka Uniwersytetu

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter