Menu

Wystawa przygotowana przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

wg koncepcji dr Jakuba Jakubowskiego
22/11/2019 - 5/01/2020
wernisaż 21/11/2019, godz. 18.00
wszystkie sale  MGS

Kuratorzy wystawy: dr Jakub Jakubowski, dr Adam Rokowski, mgr Artur Wawrzkiewicz

Wystawa pt. Sens jest w swoim założeniu połączeniem kilku wątków oraz sposobów myślenia o dziele plastycznym oraz procesie twórczym.
- Wystawa Sztuka to problemowa ekspozycja poruszająca się wokół zagadnienia rysunku i malarstwa.

- Wystawa Edukacja to prezentacja prac dyplomowych realizowanych w ramach kształcenia na kierunku Malarstwo w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana  Długosza w Częstochowie. Prezentacja ma na celu wyeksponowanie wybranych zestawów dyplomowych powstałych na przestrzeni 15 lat istnienia kierunku Malarstwo. Prezentowane cykle malarskie, których niezwykle istotnym elementem jest dialog między promotorem a studentem, to zbiór indywidualnych postaw artystycznych ukształtowanych w trakcie cyklu dydaktycznego. Rezultat korelacji mistrz-uczeń, będącej zasadniczą częścią kształcenia,  przedstawia się w różnorodnych koncepcjach, które to ukazują osobiste zapisy języka sztuki,  zarówno w zakresie formy jak i treści. 

- Wystawa Nauka to pokaz wybranych prac Marian Jarzemskiego wieloletniego pracownika Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

Te trzy pokazy prezentowane w murach Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie tworzą tytułowy SENS, który jest konieczny i staje się kluczowym pragnieniem szeroko rozumianej intencji twórców wystawy, że sztuka ma sens, że edukacja artystyczna ma sens i nauka ma sens, a dwie ścieżki i dwa filary sztuki, jako takiej rysunek i malarstwo są zespolone ze sobą nie tylko w warstwie warsztatu i technologii, ale w sferze duchowości, a język malarski –rysunkowy, jako ślad i znak są być może najbliższe temu, co człowiek może powiedzieć o sobie, jako istocie we wszechświecie.

Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską ideę Uniwersytet Sztuki/Sztuka Uniwersytetu
Autorzy prac poniżej:
Aleksandra Płachta, dyplom 2011
Bożena Jovcic, dyplom 2017
Marcin Jakubczak, dyplom 2011

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter