Menu

rzeźba, rysunek
4/06 - 10/07/2016
Galeria Promocji Młodych Antresola
wernisaż 3/06/2016 r., godz. 18.00

Szymon Stala urodził się w 1991 roku w Częstochowie.  W roku 2010 ukończył z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie na kierunku ceramika. Od 2015 roku jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydziału Rzeźby, dyplom w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego. Od 2015 student studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i Intermediów, promotor prof. Mariusz Białecki. Szymon Stala jest laureatem wielu nagród i stypendiów min: Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora ASP w Krakowie. Uczestnik plenerów zagranicznych i ogólnopolskich: min. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uczestnik wielu wystaw krajowych i zagranicznych. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem i malarstwem. Prace w zbiorach m. in. Muzeum ASP w Krakowie.

Na wystawie Punkt styczny artysta prezentuje prace, które powstały jeszcze w czasie studiów na krokowskiej ASP w latach 2012 – 2016, cykle prac Pejzaż ludzki i Ludzie wydrążeni. Natomiast rzeźba Dafne II otwiera nowy etap twórczości Szymona Stali, choć zdecydowanie, wg deklaracji autora, nawiązuje do wieloelementowej, wciąż zmieniającej się instalacji złożonej z portretów ludzi Pejzaż ludzki.

Ludzie wydrążeni to małe formy rzeźbiarskie inspirowane dziełem T.S. Eliota pt. „Wydrążeni”. Artysta nawiązując do biblijnego wątku "vanitas vanitatum et omnia vanitas" rozważa naszą cielesność i to, co pozostaje po człowieku.

******
Szymon Stala z wielką pasją zajmuje się rzeźbą, malarstwem i rysunkiem. Porusza się  pomiędzy różnymi tematami, technikami, nie zatrzymuje się w jednej konwencji. Mamy  do czynienia z osobowością kreatywną, niezwykle dociekliwą w twórczych poszukiwaniach. Jest zarówno twórcą form abstrakcyjnych  jak i mimetycznych. Tworzy w różnych materiałach rzeźbiarskich, w których szuka  istoty tworzywa i nowych zastosowań formalno-artystycznych. Doświadczenie klasycznego rzeźbiarza łączy z postmodernistyczną postawą. Racjonalna i empiryczna wiedza o naturze i człowieku jest podstawą jego sztuki. Ciekawość, otwartość na świat, intelekt, siła kreacji, romantyzm to cechy mu przypisane. Spoiwem wielorakich wątków na wystawie, „Punkt styczny” pozostaje różnorodne i wielowymiarowe ujęcie istoty człowieczeństwa, które staje się impulsem do kreatywnego widzenia, często krytycznego myślenia, kontynuującego humanistyczne walory przeszłości. Eksponowany temat jest czytelny, jądrem jego twórczości jest człowiek. Szymon Stala tworzy konstelacje „Pejzażu ludzkiego” w aspekcie eschatologicznym, który inspiruje i zmusza do kontemplacji. 

prof. Mariusz Białecki

 


 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter