Menu

Od czerwca 1999 roku w Miejskiej Galerii Sztuki działa Galeria Sztuki Dziecka. Impulsem do jej powstania były konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Lublińcu i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie. Kontakt z niezwykle oryginalną i świeżą twórczością dziecięcą, wartość nadsyłanych na konkursy prac dały asumpt, by otworzyć stałe miejsce prezentacji twórczości najmłodszych artystów.

„Zielony Ołówek” zajmuje się wspieraniem i popularyzacją twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży, starając się przełamywać schematy myślenia o sztuce oraz promując dobre przykłady metod kształcenia plastycznego. Galeria Sztuki Dziecka prezentuje wystawy zbiorowe: dorobek najciekawszych, najlepiej prowadzonych pracowni plastycznych w szkołach i domach kultury, wystawy tematyczne oraz wystawy laureatów konkursów plastycznych. Wystawy są przygotowywane i udostępniane na tych samych zasadach, co pozostałe wystawy MGS, a zwiedzający chętnie pytają o program "Ołówka".

 Świat oglądany oczami dziecka tylko z pozoru wydaje się naiwny. Jak w soczewce skupiają się dziecięce marzenia, nadzieje i obawy.

 

Aktualne wystawy prezentowane w GSD przedstawiamy w zakładce TERAZ W OŁÓWKU 
archiwum

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter